baumzaehlen - Aarniometsiä & niiden puita

©2019copyright christoph hase

Tyresta kansallispuisto, Ruotsi

 

Puisto sisältää yhden eteläisen Ruotsin suurimmista aarniometsistä1. Puiston 20 km2 pinta-alasta yli puolta voidaan pitää aarniometsänä, suurimmaksi osaksi puiston länsiosassa2. Puisto sijaitsee hemiboreaalisessa vyöhykkeessä3 – lauhkean ja boreaalisen vyöhykkeen vaihettuma-alueella – mutta niin lähellä vyöhykkeen pohjoisrajaa, että luonto on ilmeeltään kauttaaltaan boreaalista. Suuri osa aarniometsästä on vähätuottoista kallioisella maalla kasvavaa matalaa avointa Opens internal link in current windowPinus sylvestris (mänty) -metsää, mikä on todennäköisesti yksi syy aarniometsän säilymiseen aivan Tukholman kupeessa. Laaksoissa on hyväkasvuista melko korkeaa Opens internal link in current windowPicea abies (euroopankuusi) -valtaista metsää. Muutkin yleisimmät puulajit ovat tavallisia boreaalisen metsän lajeja: Opens internal link in current windowBetula pendula (rauduskoivu), Opens internal link in current windowB. pubescens (hieskoivu) ja Opens internal link in current windowPopulus tremula (haapa). Kosteilla paikoilla on paljon Opens internal link in current windowAlnus glutinosaa (tervaleppä). Etelään viittaavaa Opens internal link in current windowQuercus roburia (metsätammi) löytyy paikoitellen. Puulajeja on vähän ja suurin osa on helppo tunnistaa. Puistossa on paljon vanhoja P. sylvestris -puita, vanhimmat yksilöt ovat yli 500-vuotiaita 1. Vuonna 1999 metsäpalo poltti noin 4,5 km2 metsää puiston keskiosassa2.

 

Puisto sijaitsee noin 20–80 metrin korkeudella. Vuotuinen sademäärä on noin 510 mm, ja vuoden keskilämpötila 6,9 °C. Puistoa ympäröi puskurivyöhykkeenä toimiva suojelualue1. Merkittyjä vaellusreittejä on paljon. Kulkeminen polkujen ulkopuolella on melko helppoa lukuun ottamatta joitakin matalia jyrkänteitä ja pieniä soita. Telttailu on sallittu vain merkityillä paikoilla2.

 

Lähteet:

 

1       http://sverigesnationalparker.se

2       http://www.tyresta.se/

3       Hämet-Ahti, L., Palmén, A., Alanko, P. & Tigerstedt, P. M. A. (1992): Suomen puu- ja pensaskasvio. Dendrologian Seura.

 

Viralliset kotisivut:

 

http://www.tyresta.se/

 

http://sverigesnationalparker.se/en/choose-park---list/tyresta-national-park/#.VhfNaG6nlyo


Matalaa Pinus sylvestris (mänty) -metsää kuivalla kallioisella kasvupaikalla. Myös pieniä Picea abies (euroopankuusi) ja Betula pubescens (hieskoivu).
Matalaa Pinus sylvestris (mänty) -metsää kuivalla kallioisella kasvupaikalla. Edessä keskellä Juniperus communis (metsäkataja), takaoikealla Betula pendula (rauduskoivu).
Picea abies (euroopankuusi) -metsää kosteassa laaksossa. Myös Pinus sylvestris (mänty, syvä kaarna) ja Betula pendula (rauduskoivu, valkea runko).
Betula pubescensia (hieskoivu) suolla. Etuoikalla pieni Pinus sylvestris (mänty) ja Salix pentandra (halava).
Picea abies (euroopankuusi) -korpea. Myös Pinus sylvestris (mänty, syvä kaarna) ja Betula pubescens (hieskoivu).
Vanha Pinus sylvestris (mänty) kallioisella kasvupaikalla. Muut puut ovat punertavarunkoisia P. sylvestris ja tiheähavuisia Picea abies (euroopankuusi).
Kaksi suurta Populus tremula (common aspen) vasemmalla, vasemmanpuoleinen kuollut. Kuollut Pinus sylvestris (mänty) keskellä edessä; kuollut Picea abies (euroopankuusi), etuoikealla; muut puut: P. abies.
Alnus glutinosa (tervaleppä) -latvustoa.
Salix caprea (raita). Myös Picea abies (euroopankuusi) -oksia.