baumzaehlen - Aarniometsiä & niiden puita

©2016 copyright christoph hase

Fauler Ort luonnonsuojelualue , Saksa

Tämä pieni (13,6 ha) suojelualue on yksi Saksan luonnontilaisimmista alamaan Opens internal link in current window Fagus sylvatica (euroopanpyökki) -metsistä 1 . Aiempien metsänhoitotoimenpiteiden vuoksi alue oli 1800-luvun alussa Quercus (tammi) -valtaista metsää 2 . 1800-luvun puolivälistä lähtien alueella ei ole hakattu 1 ; tällöin F. sylvatica oli ottanut Quercusin kiinni, ja vuonna 1922 metsikkö kuvattiin yli-ikäiseksi F. sylvatica -metsäksi 2 . Luonnonsuojelualue perustettiin vuonna 1938 ja laajennettiin vuonna 1990 77 hehtaariin 1 . Alkuperäinen ala vaikuttaa tänään hyvin luonnolliselta ilman näkyviä merkkejä ihmisestä.

Fauler Ort eroaa selvästi toisesta lähellä sijaitsevasta lähes luonnontilaisesta F. sylvatica -metsästä, Opens internal link in current window Heilige Hallen luonnonsuojelualueesta . Kun viimeksi mainittu on lähes puhdasta F. sylvatica -metsää, kasvaa Fauler Ortissa noin 10 muuta puulajia, mm. Opens internal link in current window Acer pseudoplatanus (vuorivaahtera), Opens internal link in current window Tilia platyphyllos (isolehtilehmus) ja Opens internal link in current window Tilia cordata (metsälehmus). Suhteellisen vähäinen vuotuinen sademäärä (noin 540 mm) ja suurempi lämpötilan vuotuinen vaihtelu suhteessa läntisempiin ja pohjoisempiin alamaan F. sylvatica -metsäalueisiin ovat syynä lajin heikentyneeseen kilpailukykyyn 2 . Fauler Ortissa on pienemmästä pinta-alasta huolimatta moninaisempia kasvupaikkoja kuin suhteellisen yksitoikkoisessa Heilige Hallenissa. Myös aluskasvillisuus on runsaampi ja vaihtelevampi. Puulajikoostumus vaihtelee kasvupaikan mukaan. Metsässä on rinteillä myös paljon märkiä lähteikköjä.

Tätä suojelualueetta ei tule sotkea samannimiseen paikkaan Müritz kansallispuistossa. Korkeus merenpinnasta on noin 30–50 m, ja vuoden keskilämpötila 8,2 °C .

Lähteet :

1 Sperber, G. & Thierfelder, S. (2005): Urwälder Deutschlands. BLV Verlagsgesellschaft mBH.

2 Rüffer, O. (2015): Der "Faule Ort" - Erkenntnisse zur natürlichen Waldentwicklung in einem Brandenburger Naturwald. Forst Brandenburg.


Fagus sylvatica (euroopanpyökki) -metsää.
Fagus sylvatica (euroopanpyökki, oik. ja nuoret puut), Acer pseudoplatanus (vuorivaahtera, kesk.), Tilia platyphyllos (isolehtilehmus, takavas.).
Kuvan 2 paikka päinvastaisesta suunnasta. Tilia platyphyllos (isolehtilehmus, vas.), Acer pseudoplatanus (vuorivaahtera, takakeskioik.), Fagus sylvatica (euroopanpyökki, iso puu takaoik. ja nuoret puut).