baumzaehlen - Aarniometsiä & niiden puita

©2016 copyright christoph hase

Boky National Nature Reserve, Slovakia

1.8 km 2 laajuinen suojelualue sijaitsee etelään–lounaaseen viettävällä jyrkällä ja kuivalla rinteellä 280–590 metrin korkeudella 1 .

Ylimmässä latvuskerroksessa vallitsevat Opens internal link in current window Quercus petraea (talvitammi) ja Opens internal link in current window Quercus cerris (turkintammi). Näiden alla kasvaa monia pieniä puulajeja, runsaimpiin kuuluvat Opens internal link in current window Carpinus betulus (euroopanvalkopyökki), Opens internal link in current window Acer campestre (niverävaahtera), Opens internal link in current window Cornus mas (punamarjakanukka) ja Crataegus spp. (orapihlajat ). Jyrkällä rinteellä metsä on matalaa, mutta laaksoissa Quercus spp. tulevat melko isoiksi, ja siellä kasvaa myös enemmän kosteutta vaativia lajeja, kuten Opens internal link in current window Fagus sylvatica (euroopanpyökki) ja Opens internal link in current window Acer pseudoplatanus (vuorivaahtera). Koska suojelualue on enimmäkseen liian kuiva F. sylvaticalle , puulajidiversiteetti on suhteellisen korkea keskieurooppalaisella mittapuulla; jotkut lajit (esim. Crataegus spp.) eivät ole aivan helppoja tunnistaa.

Tämä on tärkeä suojelualue, sillä hyvin vähän lähes koskematonta kuivaa Quercus -metsää on jäljellä Euroopassa. Joitakin osia suojelualueesta on todennäköisesti laidunnettu menneisyydessä, mutta pitkään aikaan ei siellä ole ollut mitään ihmisen vaikutusta 2 . Vanhimmat Quercus spp. ovat yli 300-vuotiaita 2 . Vuotuinen sademäärä on 720 mm ja vuoden keskilämpötila noin 7,5 °C 1 .

Merkitty vaellusreitti vie suojelualueen läpi. Laaksossa suojelualueen alla on moottoritie, mikä merkitsee paljon melua alueen alemmissa osissa.

Lähteet :

1 Korpel’, Š. (1995): Die Urwälder der Westkarpaten. Gustav Fischer Verlag.

2 http://www.pralesy.sk/


Quercus cerris (turkintammi, voimakkaan uurteinen kaarna), Quercus petraea (talvitammi, vähemmän uurteinen kaarna, taustalla), Carpinus betulus (euroopanvalkopyökki, raidallinen sileä kaarna).
Quercus cerris (turkintammi) - Quercus petraea (talvitammi) -metsää jyrkällä rinteellä. Q. cerrisillä voimakkaamman uurteinen kaarna.
Matalaa Quercus cerris (turkintammi) -metsää kuivalla jyrkällä rinteellä.
Fagus sylvatica (euroopanpyökki) -metsikkö laaksossa. Vasemmalla Tilia cordata (metsälehmus, juurella vesoja), iso puu keskellä takana Quercus petraea (talvitammi).
Laakso. Edessä Acer campestre (niverävaahtera), oikealla Quercus cerris (turkintammi), keskellä ja Q. cerrisin takana Quercus petraea (talvitammi). Pienet puut ovat enimmäkseen Carpinus betulus (euroopanvalkopyökki) ja Fagus sylvatica (euroopanpyökki).
Suuren Quercus cerrisin (turkintammi) kaarna.
Latvustoa. Oikealla Quercus cerris (turkintammi) -lehviä.
Osa suojelualueesta alhaalta.
Suojelualueen puulajeja.