baumzaehlen - Aarniometsiä & niiden puita

©2016 copyright christoph hase

Tyresta kansallispuisto, Ruotsi

Puisto sisältää yhden eteläisen Ruotsin suurimmista aarniometsistä 1 . Puiston 20 km 2 pinta-alasta yli puolta voidaan pitää aarniometsänä, suurimmaksi osaksi puiston länsiosassa 2 . Puisto sijaitsee hemiboreaalisessa vyöhykkeessä 3 – lauhkean ja boreaalisen vyöhykkeen vaihettuma-alueella – mutta niin lähellä vyöhykkeen pohjoisrajaa, että luonto on ilmeeltään kauttaaltaan boreaalista. Suuri osa aarniometsästä on vähätuottoista kallioisella maalla kasvavaa matalaa avointa Opens internal link in current window Pinus sylvestris (mänty) -metsää, mikä on todennäköisesti yksi syy aarniometsän säilymiseen aivan Tukholman kupeessa. Laaksoissa on hyväkasvuista melko korkeaa Opens internal link in current window Picea abies (euroopankuusi) -valtaista metsää. Muutkin yleisimmät puulajit ovat tavallisia boreaalisen metsän lajeja: Opens internal link in current window Betula pendula (rauduskoivu), Opens internal link in current window B. pubescens (hieskoivu) ja Opens internal link in current window Populus tremula (haapa). Kosteilla paikoilla on paljon Opens internal link in current window Alnus glutinosaa (tervaleppä). Etelään viittaavaa Opens internal link in current window Quercus roburia (metsätammi) löytyy paikoitellen. Puulajeja on vähän ja suurin osa on helppo tunnistaa. Puistossa on paljon vanhoja P. sylvestris -puita, vanhimmat yksilöt ovat yli 500-vuotiaita 1 . Vuonna 1999 metsäpalo poltti noin 4,5 km 2 metsää puiston keskiosassa 2 .

Puisto sijaitsee noin 20–80 metrin korkeudella. Vuotuinen sademäärä on noin 510 mm, ja vuoden keskilämpötila 6,9 °C. Puistoa ympäröi puskurivyöhykkeenä toimiva suojelualue 1 . Merkittyjä vaellusreittejä on paljon. Kulkeminen polkujen ulkopuolella on melko helppoa lukuun ottamatta joitakin matalia jyrkänteitä ja pieniä soita. Telttailu on sallittu vain merkityillä paikoilla 2 .

Lähteet :

1 http://sverigesnationalparker.se

2 http://www.tyresta.se/

3 Hämet-Ahti, L., Palmén, A., Alanko, P. & Tigerstedt, P. M. A. (1992): Suomen puu- ja pensaskasvio. Dendrologian Seura.

Viralliset kotisivut :

http://www.tyresta.se/

http://sverigesnationalparker.se/en/choose-park---list/tyresta-national-park/#.VhfNaG6nlyo


Matalaa Pinus sylvestris (mänty) -metsää kuivalla kallioisella kasvupaikalla. Edessä keskellä Juniperus communis (metsäkataja), takaoikealla Betula pendula (rauduskoivu).
Picea abies (euroopankuusi) -metsää kosteassa laaksossa. Myös Pinus sylvestris (mänty, syvä kaarna) ja Betula pendula (rauduskoivu, valkea runko).
Betula pubescensia (hieskoivu) suolla. Etuoikalla pieni Pinus sylvestris (mänty) ja Salix pentandra (halava).
Picea abies (euroopankuusi) -korpea. Myös Pinus sylvestris (mänty, syvä kaarna) ja Betula pubescens (hieskoivu).
Vanha Pinus sylvestris (mänty) kallioisella kasvupaikalla. Muut puut ovat punertavarunkoisia P. sylvestris ja tiheähavuisia Picea abies (euroopankuusi).
Kaksi suurta Populus tremula (common aspen) vasemmalla, vasemmanpuoleinen kuollut. Kuollut Pinus sylvestris (mänty) keskellä edessä; kuollut Picea abies (euroopankuusi), etuoikealla; muut puut: P. abies .
Quercus robur (metsätammi). Yläoikealla Populus tremula (haapa) -oksia. Muut puut: Picea abies (euroopankuusi).
Alnus glutinosa (tervaleppä) -latvustoa.
Salix caprea (raita). Myös Picea abies (euroopankuusi) -oksia.