baumzaehlen - Aarniometsiä & niiden puita

©2016 copyright christoph hase

Franklin-Gordon Wild Rivers kansallispuisto, Tasmania, Australia

Tämä on suuri kansallispuisto, kooltaan 4463 km², ja sisältyy yhtenäiseen 13 800 km² suuruiseen Tasmanian Wilderness -maailmanperintöalueeseen. Kuitenkin suurin osa siitä on joko metsätöntä tai metsät ovat matalia johtuen mm. vähäravinteisesta maaperästä 1 . Puiston korkeimmat metsät sijaitsevat aivan sen itälaidalla, missä tuuhean Opens internal link in current window Nothofagus cunninghamiin (pronssietelänpyökki) ja Opens internal link in current window Atherosperma moschatumin (australiansassafras) muodostaman sademetsän päällä kasvaa uljaita Opens internal link in current window Eucalyptus regnans (kuningaseukalyptus) -, Opens internal link in current window E. delegatensis (rinne-eukalyptus) - ja Opens internal link in current window E. obliqua (viiste-eukalyptus)-puita; korkein 86 metriä ( E. obliqua ) 2 . Myös Opens internal link in current window Dicksonia antarctica (etelänrankasaniainen) karakterisoi voimakkaasti näitä metsiä. Australiassa "sademetsä" määritellään muusta maailmasta poikkeavasti: Tiettyjen puusukujen katsotaan olevan ”sademetsäpuita” ja muiden (kuten Eucalyptus ) ”nahkealehtisiä”. Niinpä sademetsäpuista koostuva metsä on sademetsä, vaikka se kasvaisi kuivassa ilmastossa (kuumassa Pohjois-Australiassa jopa vain alle 300 mm/v sademäärällä 3 ), ja nahkealehtisistä puista koostuva metsä ei ole sademetsä vaikka se kasvaisi kuinka kosteassa ilmastossa. 4 Jos australialaiset saisivat luokitella pohjoisen pallonpuoliskon metsät, he todennäköisesti kutsuisivat Euroopan ja itäisen Pohjois-Amerikan pyökki- ja tammimetsiä sademetsiksi 5 . Metsää, jossa Eucalyptus spp. kasvaa sademetsän ylispuina, kutsutaan ”sekametsäksi” 4 .

Useimmat puulajit on melko helppo tunnistaa, mutta esim. E. delegatensis ja E. obliqua voivat olla vaikeita erottaa toisistaan.

Puistossa on merkittyjä reittejä lähinnä sen laidoilla, mutta kuten muissakin Tasmanian suurissa kansallispuistoissa, on liikkuminen ja telttailu vapaata merkittyjen reittien ulkopuolellakin. Umpimetsässä liikkuminen on Länsi-Tasmaniassa kuitenkin varsin vaivalloista: Opens internal link in current window Anodopetalum biglandulosum (lemmonpaula) muodostaa paikoitellen lähes läpipääsemättömiä tiheiköitä, korkeissa metsissä kaatuneet jättiläismäiset eukalyptukset ovat tiellä ja rinteetkin ovat usein jyrkkiä. Bussilla pääsee muutamaan paikkaan puistossa sekä puiston rajoilla. Puiston itäreunan korkeisiin metsiin vaelluksen aloituspaikaksi sopii esim. Wayatinah.

Lähteet:

1 Reid, B., Hill, R., Brown, M. & Hovenden, M. (toim.) 2005: Vegetation of Tasmania. Australian Governmen t, Canberra.

2 www.gianttrees.com.au

3 Bowman (2008): Australian Rainforests, Islands of green in a land of fire. Cambridge University Press.

4 Adam, P. (1992): Australian Rainforests. Oxford University Press.

5 Low, T. (2004): Rainforest: defining the impossible. Nature Australia . Vol. 27 , Issue 12.

Virallinen kotisivu:

http://www.parks.tas.gov.au/index.aspx?base=3937

Yksinäinen Eucalyptus delegatensis (rinne-eukalyptus) Atherosperma moschatum (australiansassafras) -metsässä. Myös Dicksonia antarctica (etelänrankasaniainen).
Dicksonia antarctica (etelänrankasaniainen) ja Atherosperma moschatum (australiansassafras). Korkeus merenpinnasta 450 m.
Purolaakso täynnä kaatuneita runkoja. Atherosperma moschatum (australiansassafras), Nothofagus cunninghamii (pronssietelänpyökki) ja Dicksonia antarctica (etelänrankasaniainen). Korkeus merenpinnasta 380 m.
Leptospermum lanigerum -metsää. Myös Eucryphia lucida (kiiltoeukryfia) oik. etualalla ja Nothofagus cunninghamii (pronssietelänpyökki), isompi puu keskellä.
Leptospermum lanigerum (hilseilevät rungot) ja Eucryphia lucida (kiiltoeukryfia). Keskellä taka-alalla 25 metrinen E. lucida .
Dicksonia antarctica (etelänrankasaniainen) ja Eucryphia lucida (kiiltoeukryfia).
Nummea ja Eucalyptus -metsää vuorilla. Taustalla näkyy Frenchmans Cap.
Eucalyptus regnans (kuningaseukalyptus) nimeltään Wayatinah Giant. Se vahingoittui metsäpalossa vuonna 2010.
Yksinäinen suuri Eucalyptus regnans (kuningaseukalyptus) Atherosperma moschatum (australiansassafras) -valtaisessa metsässä.
Eucalyptus delegatensis (rinne-eukalyptus). Atherosperma moschatum (australiansassafras) -lehtiä ylh. vas. Korkeus merenpinnasta 550 m.
2 suurta Eucalyptus delegatensista (rinne-eukalyptus). Nothofagus cunninghamiin (pronssietelänpyökki) ja Dicksonia antarctican (etelänrankasaniainen) lehtiä. Korkeus merenpinnasta 550 m.
Eucalyptus amygdalina -latvustoa. Alhaalla Melaleuca squarrosa .
Leptospermum lanigerum .