baumzaehlen - Aarniometsiä & niiden puita

©2016 copyright christoph hase

Yakushima Wilderness Area, Japani

Suuri osa Kyushun eteläpuolisen Yakushima-saaren pinta-alasta on listattu maailmanperintöalueeksi. Suurin osa tästä alueesta on ollut metsätaloudellisten toimien piirissä. Pieni (12 km 2 ) Wilderness Area saaren länsipuolella on kuitenkin käytännöllisesti katsoen koskematon 1 . Alueen muodostaa kahden vuorijonon välinen laakso erittäin jyrkkine rinteineen.

Alarinteillä puusto muodostuu ikivihreistä lehtipuista, kuten Castanopsis cuspidata . Ylhäällä noin 1000 metrin korkeudessa sademäärä on huikeat 8000 mm/v; täällä tärkeimmät puulajit ovat ikivihreät Opens internal link in current window Cryptomeria japonica (sugi), Opens internal link in current window Tsuga sieboldii (mustahemlokki) ja Opens internal link in current window Trochodendron aralioides (rataspuu), mutta myös joitain kesävihantia puulajeja esiintyy, esim. Opens internal link in current window Kalopanax septemlobus (seitsensormiaralia) 2 . Trochodendron lähtee kasvamaan yleensä elävien ja kuolleiden puiden päällä 3 ; itämisalusta lahoaa vähitellen, ja Trochodendron jää seisomaan alkuperäisten juuriensa päällä. Näitä metsiä voi kutsua lauhkeiksi sademetsiksi 4 . Esimerkiksi viimeksi mainitut neljä lajia on helppo tunnistaa, mutta yleisesti ottaen puuntunnistus on vaativaa varsinkin, koska kieltä hyvin osaamaton ei pysty lukemaan japanilaisia tunnistusoppaita. Näissä oppaissa on kuitenkin loistava kuvitus (parempi kuin missään länsimaalaisessa oppaassa, jonka olen nähnyt), ja tunnistus on usein mahdollista vain kuvia vertaamalla. J. Ohwin vanha englanninkielinen ”Flora of Japan” auttaa myös.

Sademäärät ovat erittäin korkeita kautta vuoden. Latvusto on suhteellisen avoin, ja pensaskerros tiheä. Verijuotikkaita on paljon.

Lähteet:

1 /02e609d635ef9909091ef1700c7134f7/archive/advisory_body_evaluation/662.pdf

2 Suzuki, E. & Tsukahara, J. (1987): Age structure and regeneration of old growth Cryptomeria japonica forests on Yakushima Island. Bot. Mag. Tokyo 100 : 223-241.

3 Suzuki, E. (1997): Opens external link in new window The Dynamics of Old Cryptomeria japonica Forest on Yakushima Island . Tropics 6(4) , 421–428.

4 DellaSala, D. A. (toim.). 2011: Temperate and Boreal Rainforests of the World. Island Press.


Cryptomeria japonica (sugi, suorat rungot) - Trochodendron aralioides (rataspuu, lehtipuut) -metsää 1250 metrin korkeudella.
Cryptomeria japonica (sugi) -metsää 1250 metrin korkeudella.
Kalopanax septemlobus (seitsensormiaralia) jyrkänteellä.
Oikealla Quercus acuta (peitsitammi) 900 metrin korkeudella.
Quercus acuta (peitsitammi) -runkoja 1000 metrin korkeudella.
Stewartia monadelpha 1160 metrin korkeudella. Etualalla Symplocos myrtacea -lehtiä.
Elaeocarpus sylvestris 1250 metrin korkeudella.
Ilex integra (pikkupuu vasemmalla) ja Daphniphyllum macropodum (pikkupuu oikealla) Cryptomeria japonica (sugi) -metsässä 1250 metrin korkeudella.
Rhododendron tashiroi (vinossa kasvava pikkupuu keskellä) Cryptomeria japonica (sugi) -metsässä 1150 metrin korkeudella.
Cryptomeria japonica (sugi) 1250 metrin korkeudella.
Cryptomeria japonica (sugi) -latvoja.
Chamaecyparis obtusa (japaninsypressi) 1250 metrin korkeudella. Alhaalla Symplocos myrtacea -lehtiä.
Abies firma (momipihta).
Taiko-Dake Koyoji-joen laakson yli.
Lehtipuita 850-1250 metrin korkeudella.
Käpyjä ja hedelmiä: Tsuga sieboldii (mustahemlokki, ylh.), Chamaecyparis obtusa (japaninsypressi, kesk.), Cryptomeria japonica (sugi, oik.) ja Trochodendron aralioides (rataspuu, alavas.).