baumzaehlen - Aarniometsiä & niiden puita

©2016 copyright christoph hase

Lagodekhi luonnonpuisto, Georgia

Puisto perustettiin jo vuonna 1912 ja se on siten toiseksi vanhin suojelualue koko entisen Neuvostoliiton alueella 1 . Neuvostoliiton hajoamiseen saakka se oli suljettu yleisöltä 1 . 590–3500 m korkeudella sijaitsevan puiston nykyinen koko on 179 km 2 .

Täältä löytyy kauniita luonnontilaisia 2 Itä-Kaukasuksen lehtimetsiä. Puulajisto on hiukan rikkaampi kuin Länsi-Euroopassa samankaltaisilla paikoilla mutta suppeampi kuin itäisessä Pohjois-Amerikassa ja varsinkin Itä-Aasiassa 3 . Puiden tunnistamisesta Opens internal link in current window Borjomi luonnonpuiston sivulla. Alarinteillä vallitsevat Opens internal link in current window Fagus orientalis (idänpyökki) ja Opens internal link in current window Carpinus betulus (euroopanvalkopyökki). 30-metriset C. betulus -yksilöt on yleisiä; niiden leveät latvukset muodostavat holvimaisen katon rikkaan pensaskerroksen ylle. F. orientalis saavuttaa täällä korkeintaan 40 m. Rungoilla kasvaa paljon sammalia kertoen kosteasta ilmastosta. Myös kiipijäkasveja esiintyy jonkin verran. Jyrkillä rinteillä on monin paikoin Opens internal link in current window Quercus petraea subsp. iberica (turkintalvitammi) – C. betulus -metsää. Ylimmällä metsävyöhykkeellä kasvavat mm. Opens internal link in current window Betula pubescens var. litwinowii , Opens internal link in current window Quercus macranthera (vuoritammi) ja Opens internal link in current window Sorbus aucuparia (kotipihlaja). Vuorten yläharjanteet eivät alun perin kuuluneet puistoon ja niitä laidunnettiin laajasti; nyt nämä alueet metsittyvät hiljalleen 4 . Jokivarsien tasangot eivät myöskään olleet alun perin suojeltuja; nyt niillä on löyhä suojelustatus ”Managed Reserve”.

Rinteet ovat jyrkkiä. Rinnemetsät ovat aukkoisia, ja varsinkin aukot ovat tiheän piikkisen Rubus -kasvuston peitossa. Vuotuinen sademäärä on alarinteillä noin 1000 mm ja ylärinteillä yli 2000 mm 4 . Vuoden keskilämpötila alimmilla korkeuksilla on noin 12°C.

Puistossa on useita vaellusreittejä. Yöpyminen on sallittu kämpässä tai teltassa muutamassa paikassa; nämä kaikki sijaitsevat yläharjanteilla. Puiston infrastruktuuri on saanut tukea mm. Saksasta, minkä voi selvästi nähdä opastustauluista – ne esimerkiksi varoittavat, että vanhat puut voivat kaatua…

Lähteet:

1 Krever, V. et al. (toim.) 2001: Biodiversity of the Caucasus Ecoregion. An Analysis of Biodiversity and Current Threats and Initial Investment Portfolio. WWF.

2 Nakhutsrishvili, G. (2013): The Vegetation of Georgia (South Caucasus). Springer.

3 /d0efbeed55a0d93f499ac407099560f5/viewtopic.php?f=144&t=6804

4 http://enrin.grida.no/htmls/georgia/soegeor/english/biodiv/reserves/lagodekh.htm

Virallinen kotisivu:

http://apa.gov.ge/en/protected-areas/cattestone/lagodexis-daculi-teritoriebis-administracia

Alarinteiden metsää. Fagus orientalis (idänpyökki) ja Castanea sativa (jalokastanja, oik., ympärysmitta 396 cm).
Valkoiset latvukset rinteellä ovat siementäviä Tilia dasystyla subsp. caucasica (steveninlehmus). Puolikuolleet puut etualalla seisovat joen rannalla.
Fagus orientalis (idänpyökki).
Kuiva puronpohja. Fagus orientalis (idänpyökki) ja Acer cappadocicum (kappadokianvaahtera, keskioikealla kiipijöiden peittämänä).
Metsää joenvarsitasangolla. Etualalla kaksi Fagus orientalista (idänpyökki). Taustalla pääasiassa Carpinus betulus (euroopanvalkopyökki).
34.2-metrinen Acer velutinum (nukkavaahtera). Vasemmalla Tilia dasystyla subsp. caucasica (steveninlehmus), oikealla Acer campestre (niverävaahtera).
37.5-metrinen Acer velutinum (nukkavaahtera). Myös muut korkeat puut ovat A. velutinum . Fagus orientalis (idänpyökki) -lehviä.
39-metrinen Alnus glutinosa subsp. barbata (tervaleppä) joen rannalla. Vasemmalla 37.6-metrinen Acer velutinum (nukkavaahtera).
Etualalla kaksi Acer -lajia: A. platanoides (metsävaahtera, vas.) ja A. campestre (niverävaahtera).
27-metrinen Acer cappadocicum (kappadokianvaahtera). Ympärillä Fagus orientalista (idänpyökki).
Alarinteiden ja tasamaan puulajeja.