baumzaehlen - Aarniometsiä & niiden puita

©2018copyright christoph hase

Petkeljärven kansallispuisto, Suomi

 

Tämä puisto sisältää valoisia mäntymetsiä (Opens internal link in current windowPinus sylvestris), harjuja ja kauniita järviä.

 

Suurin osa puustosta on noin 25-metristä 1800-luvun puolivälissä kulojen jälkeen itänyttä mäntymetsää1. Itä-Suomen kuivilla hiekkamailla kulot ovat esiintyneet 1900-luvulle saakka noin 50 vuoden välein; tosin osa kuloista on saanut alkunsa ihmisen toiminnasta2. Mänty on itse asiassa kaikkein tulenkestävin boreaalisen Euraasian puulajeista3. Sen kävyt eivät kuitenkaan ole serotiinisia kuten pohjoisamerikkalaisilla Opens internal link in current windowP. banksianalla (banksinmänty) ja Opens internal link in current windowP. contortalla (kontortamänty) 4.

 

Yhteensä puulajeja puistossa on kymmenenkunta, joista suurin osa on hyvin helppoja tunnistaa. Vuotuinen sademäärä on noin 600 mm, vuoden keskilämpötila 1–2 °C ja korkeus merenpinnasta 145 metristä (järvenpinta) noin 165 metriin.

 

Vaikka puisto on pieni (6 km2) ja talousmetsien ja hakkuuaukeiden ympäröimä, se on syrjäinen ja rauhallinen. Kuikkalammen ja Joutenjärven välillä on entisiä kaskialoja, jotka voi erottaa runsaamman lehtipuuston perusteella1. Vanhoja sahattuja kantoja voi nähdä joissain paikoissa. 1960-luvulla erässä myrskyssä kaatuneet puut korjattiin pois5. Puistossa on myös joitakin sodanaikaisia juoksuhautoja, vaikkei puistossa olekaan sodittu1. Telttailu on sallittu vain leirintäalueella.

 

Lähteet:

 

1       www.luontoon.fi

2       Parviainen, J. ym. (1999): Opens external link in new windowResearch in Forest Reserves and Natural Forests in European Countries. EFI Proceedings No. 16, 1999.

3       Agee, J. K. (1998): Fire and pine ecosystems. In Richardson, D. M. (ed.): Ecology and Biogeography of Pinus. Cambridge.

4       Shorohova, E., Kneeshaw, D., Kuuluvainen, T. & Gauthier, S. (2011): Opens external link in new windowVariability and Dynamics of Old-Growth Forests in the Circumboreal Zone: Implications for Conservation, Restoration and Management. Silva Fennica 45(5).

5       Karvinen, T. (2017): Kansallispuistot: maamme luonnon helmet. Docendo.

 

Virallinen kotisivu:

 

http://www.luontoon.fi/petkeljarvi

 

Märkää hieskoivumetsää (Betula pubescens) Savulammen rannan lähellä.
Mäntymetsää (Pinus sylvestris). Tuuheahavuiset puut ovat euroopankuusia (Picea abies) ja valkorunkoiset rauduskoivuja (Betula pendula).
Mäntymetsää (Pinus sylvestris). Tuuheahavuiset puut ovat euroopankuusia (Picea abies) ja valkorunkoiset rauduskoivuja (Betula pendula). Etualalla pieniä metsäkatajia (Juniperus communis). Kenttäkerroksessa mustikkaa (Vaccinium myrtillus).
Haapametsikkö (Populus tremula). Myös mäntyjä (Pinus sylvestris), rauduskoivuja (Betula pendula, hoikemmat valkeat rungot keskellä, oikealla sekä takavasemmalla) ja pensasmaisia kotipihlajia (Sorbus aucuparia).
Mäntymetsää (Pinus sylvestris) Kokkolahden rannalla.
Mäntymetsää (Pinus sylvestris) Kokkolahden rannalla. Lehtipuut ovat rauduskoivuja (Betula pendula).
Ruununsaari Valkiajärven yli. Mäntyvaltainen (Pinus sylvestris) metsä.
Soistuva pieni lampi. Enimmäkseen mäntyä (Pinus sylvestris).
Mustuvapaju (Salix myrsinifolia). Taustalla mäntymetsää (Pinus sylvestris).