baumzaehlen - Aarniometsiä & niiden puita

©2019copyright christoph hase

Bujnyj luonnonmuistomerkki, Adygeia, Venäjä

 

Internetissä on levinnyt väite, jonka mukaan Opens internal link in current windowAbies nordmanniana subsp. nordmanniana (nordmannin- eli kaukasianpihta) saavuttaa Läntisen Kaukasuksen maailmanperintöalueella jopa 85 m korkeuden 1. Kyseessä on vanha mittaus tai arvio Bujnyj luonnonmuistomerkistä; mittauksen yksityiskohdat eivät ole enää tiedossa2. Näiden vanhojen tietojen mukaan A. nordmanniana saavuttaisi tällä suojelualueella ”usein“ 60–65 m korkeuden.

 

Bujnyj luonnonmuistomerkki on pieni ollakseen venäläinen luonnonsuojelualue, vain 14,8 km2 820 metrin korkeudelta noin 2000 metriin. Suojelualue kuuluu maailmanperintöalueeseen ja oli vuoteen 1954 saakka osa Opens internal link in current windowKaukasus luonnonpuistoa.

 

Toisin kuin väitetään3, ei koko luonnonmuistomerkki ole koskematon: alarinteillä on vanhoja puunkorjuuteitä ja sahattuja kantoja. Suuri osa suojelualuetta vaikuttaa kuitenkin aarniometsältä. Metsätyyppi muistuttaa Keski- ja Etelä-Euroopan vuoristojen Opens internal link in current windowFagus sylvatica (euroopanpyökki) – Opens internal link in current windowAbies alba (saksanpihta) – Opens internal link in current windowPicea abies (euroopankuusi) -metsää. Ehkä suurin ero on tiheä ikivihreä, jopa 2 m korkea pensaskerros, jonka muodostavat pääasiassa Opens internal link in current windowRhododendron ponticum (turkinalppiruusu), Opens internal link in current windowPrunus laurocerasus (laakerikirsikka) ja Opens internal link in current windowIlex colchica, tässä järjestyksessä. Etenkin R. ponticum yhdessä jyrkkien rinteiden kanssa tekee vaeltamisesta vaikeaa. Dendrologisesta näkökulmasta toinen tärkeä ero on Picean puuttuminen. Siten näitä metsiä vallitsevat ylivoimaisesti vain kaksi puulajia: A. nordmanniana ja Opens internal link in current windowFagus orientalis (idänpyökki). A. nordmannianan latvuksen muoto on kapeampi kuin A. alban, ja juuri korkeimmilla puilla on erityisen kapea latvus. Myös muut puulajit ovat Keski-Euroopan vuoristometsien yleisten lajien lähisukulaisia tai jopa samoja lajeja; runsaimmat ovat Opens internal link in current windowAcer pseudoplatanus (vuorivaahtera), Opens internal link in current windowAcer platanoides (metsävaahtera), Opens internal link in current windowUlmus glabra (vuorijalava), Opens internal link in current windowTilia begoniifolia (steveninlehmus) ja jokien varsilla Opens internal link in current windowAlnus glutinosa subsp. barbata (tervaleppä). Suurin osa puulajeista on helppo tunnistaa. Hedera helix (varjomuratti) kasvaa runsaana puiden rungoilla ja metsänpohjalla.

 

3-päiväiset mittaukseni saksalais-venäläisen ryhmän kanssa vuonna 2018 TruPulse 200X -laserilla antoivat A. nordmannianan maksimikorkeudeksi 59,5 m. Tämän puun ympärysmitta oli 454 cm. Olimme siis todella kaukana väitetystä 85 metristä. A. nordmanniana ei saavuttanut myöskään ”usein 60–65 m“ vaan usein 50–55 m. Pystyimme tutkimaan vain osan luonnonmuistomerkistä, koska vaeltaminen oli niin hidasta; niinpä on mahdollista tai jopa todennäköistä, että metsässä on hiukan korkeampiakin puita. On myös mahdollista, että korkeampia puita on kaadettu alarinteiltä menneisyydessä. 85 metriä pidämme joka tapauksessa täysin mahdottomana: ero mittauksiemme ja vanhojen tietojen välillä on yli 25 m! 70 m on myös epätodennäköistä. Spekulaatiota A. nordmannianan maksimikorkeudesta myös Opens internal link in current windowKaukasus luonnonpuiston sivulla. Korkein mittaamamme Fagus orientalis oli 46,5 m (korkein luotettavasti mitattu F. sylvatica 49,4 m 4). Eräs Acer platanoides oli peräti uusi ennätys: 37,9 m. Metsä on runsaspuustoista: jopa 1800 m3/ha 3.

 

Luonnonmuistomerkin saavuttaminen vaatii 10 km vaelluksen, yli 500 metrin laskun ja yhden joen yli kahlaamisen. Alueella ei ole vaelluspolkuja.

 

Lähteet:

 

1       IUCN (1999): Opens external link in new windowWorld Heritage Nomination - IUCN Technical Evaluation: Western Caucasus (Russian Federation).

2       Kaukasus luonnonpuisto, e-mail (2018).

3       http://www.zapoved.net

4       Opens external link in new windowhttps://www.monumentaltrees.com/en/fra/pyreneesatlantiques/larrau/14843_passerelledholart/39928/

 

Virallinen kotisivu:

 

Opens external link in new windowhttp://www.zapoved.net

 

Abies nordmanniana subsp. nordmanniana (kaukasianpihta), Fagus orientalis (idänpyökki), Sambucus nigra (mustaselja, pikkupuu keskellä), Rhododendron ponticum (turkinalppiruusu, pensaat).
Abies nordmanniana (kaukasianpihta) - Fagus orientalis (idänpyökki) -metsää. Rungoilla Hedera helix (varjomuratti).
Fagus orientalis (idänpyökki), Abies nordmanniana (kaukasianpihta), Acer platanoides (metsävaahtera, vas.), Acer pseudoplatanus (vuorivaahtera, taustalla, suomuinen kaarna), Sambucus nigra (mustaselja, pensaat edessä), Rhododendron ponticum (turkinalppiruusu, pensaat taustalla).
Fagus orientalis (idänpyökki), Abies nordmanniana (kaukasianpihta), Tilia begoniifolia (steveninlehmus, oik. uurteinen kaarna), Rhododendron ponticum (turkinalppiruusu, pensaat). Rungoilla Hedera helix (varjomuratti).
Edessä Fagus orientalis (idänpyökki), korkeus 46,5 m, ympärysmitta 254 cm. Muut puut: Abies nordmanniana (kaukasianpihta) ja F. orientalis.
Abies nordmanniana (kaukasianpihta), korkeus 59,5 m, ympärysmitta 454 cm. Muut puut: A. nordmanniana and Fagus orientalis (idänpyökki). Pensaat: Rhododendron ponticum (turkinalppiruusu).
Acer platanoides (metsävaahtera), korkeus 37,9 m, ympärysmitta 222 cm. Muut puut: Fagus orientalis (idänpyökki).
Korkea ja tiheä Rhododendron ponticum (turkinalppiruusu) -pensaikko tekee yhdessä jyrkkien rinteiden kanssa vaeltamisesta hyvin hidasta. Taustalla Abies nordmanniana (kaukasianpihta) ja Fagus orientalis (idänpyökki).
Osa Bujnyj luonnonmuistomerkistä. Valtapuut Abies nordmanniana (kaukasianpihta) ja Fagus orientalis (idänpyökki).