baumzaehlen - Aarniometsiä & niiden puita

©2019copyright christoph hase

Urho Kekkosen kansallispuisto, Suomi


Suomen toiseksi suurin (2550 km2) kansallispuisto. Korkeus merenpinnasta ulottuu 113 metristä (Raja-Jooseppi) 718 metriin (Sokosti), sademäärä on noin 400–500 mm/v ja vuoden keskilämpötila alimmilla korkeuksilla noin -1 °C. Suuri osa puistosta on metsätöntä, mutta puisto sisältää myös laajoja mänty (Opens internal link in current windowPinus sylvestris) - ja hieskoivu (Opens internal link in current windowBetula pubescens) -metsiä sekä kaakossa siperiankuusimetsiä (Opens internal link in current windowPicea obovata). Metsät ovat matalia ja avoimia, mutta harmaissa keloissa ja maapuissa, käkkäräisissä männyissä ja avoimissa näkymissä on oma kauneutensa. Puulajidiversiteetti on matala, ja useimmat lajit helppoja tunnistaa. Siperiankuusi on hyvin kapealatvuksinen, ja myös mänty on pohjoisessa kapealatvuksinen. Latvuksen kapea muoto parantaa valonsaantia matalilla auringon kulmilla1 ja vähentää lumen kertymistä oksille talvella2. Toisin kuin monissa muissa boreaalisen vyöhykkeen osissa, Fennoskandiassa koivu yltää merellisestä ilmastosta johtuen havupuita ylemmäksi3. Tuntureilla koivut ovat pääasiassa tunturikoivua (B. pubescens var. pumila), joka vaihettuu alempana metsähieskoivuksi (var. pubescens). Tunturikoivu on syntynyt metsähieskoivun ja pensasmaisen tai jopa varpumaisen vaivaiskoivun (B. nana) risteymästä4. Vaivaiskoivulta perityt ominaisuudet ovat tehneet puumaisen koivun Lapin ankariin olosuhteisiin sopivaksi5. Muita alueita, missä koivut yltävät metsänrajalle, ovat mm. Aasian itärannikko (ks. Opens internal link in current windowShiretoko kansallispuisto), Pohjois-Ural, Himalaja ja Kaukasus (ks. Opens internal link in current windowKaukasus luonnonpuisto); myös Alaskan Opens internal link in current windowAlnus viridis subsp. sinuata (sitkanleppä) -kasvustot ovat ekologisesti homologisia5.

 

Puisto on suosittu vaelluskohde mutta niin iso, että syrjäisemmissä kolkissa luonnonrauha on taattu. Polkujen ulkopuolella vaeltaminen on pääsääntöisesti hyvin helppoa; myös eripituisia vaellusreittejä on runsaasti. Metsät ovat lähes luonnontilaisia; metsiä on hakattu vain paikoin puiston eteläosassa6. Puistoa käytetään porojen laiduntamiseen. Poron villi kantaisä, sittemmin Suomesta hävinnyt tunturipeura, kuului alueen luonnolliseen eläimistöön, mutta porokarjan ylisuuri koko on lähes hävittänyt kuivempien metsien jäkäläpeitteen. Suuressa osassa puistoa telttailu on vapaata, ja ilmaisia autiotupia löytyy myös. Heinäkuussa hyttyset voivat olla suuri riesa.

 

Lähteet:

 

1       Kuuluvainen, T. (1992): Tree architectures adapted to efficient light utilization: is there a basis for latitudinal gradients? Oikos 65: 275–284.

2       Petty, J. A. & Worrell, R. (1981): Stability of coniferous tree stems in relation to damage by snow. Forestry 54: 115-128.

3       Sirois, L. (1992): The transition between boreal forest and tundra. – Teoksessa Shugart, H. H. et al. (toim.) A System Analysis of the Global Boreal Forest. Cambridge.

4       Väre, H. (2001): Mountain birch taxonomy and floristics of mountain birch woodlands. – Teoksessa Wielgolaski, E (toim.): Nordic Mountain Birch Ecosystems. Man and the biosphere series Vol. 27. UNESCO-Paris and The Parthenon Publishing Group.

5       Juhanoja, S. (1995): Opens external link in new windowMonimuotoinen tunturikoivu. Sorbifolia 26(4).

6       Opens external link in new windowUrho Kekkosen kansallispuiston, Sompion luonnonpuiston, Kemihaaran erämaa-alueen sekä Vaaranaavan, Nalka-aavan ja Uura-aavan soidensuojelualueiden hoito- ja käyttösuunnitelma. 2016. Metsähallitus.

 

Virallinen kotisivu:

 

http://www.luontoon.fi/urhokekkosenkansallispuisto

 

Mäntymetsää (Pinus sylvestris).
Tunturikoivumetsää (Betula pubescens var. pumila). Oikealla taka-alalla siperiankuusia (Picea obovata).
Mäntymetsää (Pinus sylvestris) Suomujoen varrella 160 metrin korkeudella.
Tunturikoivu (Betula pubescens var. pumila) - mänty (Pinus sylvestris) -metsää. Pienen järven (Pikku Luirojärvi 321 metrin korkeudella) rannalla siperiankuusimetsikkö (Picea obovata).
Paratiisikuru noin 400 metrin korkeudella. Rinteellä tunturikoivua (Betula pubescens var. pumila). Kurun pohjalla pensasmaista katajaa (Juniperus communis).