baumzaehlen - Aarniometsiä & niiden puita

©2019copyright christoph hase

 

Fagus sylvatica (euroopanpyökki, Fagaceae)

 

 

Carpinus betulus (euroopanvalkopyökki) -ryhmä. Takavasemmalla suurempi F. sylvatica. Heilige Hallen luonnonsuojelualue, Saksa.
F. sylvatica ja Picea abies (euroopankuusi). Žofínský prales National Nature Reserve, Tšekki.
Vasemmalla 51,7-metrinen Abies alba (saksanpihta) pienen kosteikon reunalla. Muut puut: F. sylvatica ja Picea abies (euroopankuusi). Žofínský prales National Nature Reserve, Tšekki.
35-metrinen Ulmus glabra (vuorijalava). Muut puut: F. sylvatica. Žofínský prales National Nature Reserve, Tšekki.
Dobra aarniometsä, Itävalta.
Dobra aarniometsä, Itävalta.
Dobra aarniometsä, Itävalta.
F. sylvatica -metsää. Myös yksi Acer pseudoplatanus (vuorivaahtera) vinossa oikealle. Dobra aarniometsä, Itävalta.
F. sylvatica -metsää. Kenttäkerroksessa Allium ursinum (karhunlaukka). Vasemmalla Sambucus nigra (mustaselja). Dobra aarniometsä, Itävalta.
F. sylvatica - Tilia platyphyllos (isolehtilehmus, uurteinen kaarna) -metsää kivisellä harjanteella. Dobra aarniometsä, Itävalta.
40,4-metrinen Tilia platyphyllos (isolehtilehmus, keskivas.) F. sylvatica -metsässä. Dobra aarniometsä, Itävalta.
Acer platanoides (metsävaahtera) harjanteella. Ympärysmitta 342 cm. Muut puut: Fagus sylvatica (euroopanpyökki). Alareunassa Sambucus nigran (mustaselja) lehviä. Dobra aarniometsä, Itävalta.
Tilia platyphyllos (isolehtilehmus). Sen takana muutama pieni Sambucus nigra (mustaselja). Muut puut: F. sylvatica. Dobra aarniometsä, Itävalta.
Myös Acer pseudoplatanus (vuorivaahtera, suomuinen kaarna). Biogradska Gora kansallispuisto, Montenegro, 1120 m korkeudella.
Myös Acer pseudoplatanus (vuorivaahtera, punertava kaarna). Biogradska Gora kansallispuisto, Montenegro, noin 1100 m korkeudella.
F. sylvatica ja Abies alba (saksanpihta, kapeat tummat latvukset) -valtaista metsää. Biogradsko Jezero 1100 metrin korkeudella. Biogradska Gora kansallispuisto, Montenegro.
Abies alba (saksanpihta), korkeus 54 m, ympärysmitta 504 cm. Muut puut: A. alba ja F. sylvatica. Biogradska Gora kansallispuisto, Montenegro, 1266 m korkeudella.
Acer pseudoplatanus (vuorivaahtera) F. sylvatica -metsässä. Ympärysmitta 462 cm. Biogradska Gora kansallispuisto noin 1100 metrin korkeudella, Montenegro.
Tilia platyphyllos (isolehtilehmus), korkeus 39 m. Oikealla F. sylvatica. Biogradska Gora kansallispuisto noin 1100 metrin korkeudella, Montenegro.
Salix caprea (raita). Oikealla F. sylvatica. Biogradska Gora kansallispuisto, Montenegro.
Abies alba (saksanpihta) -valtaista metsää. F. sylvatican hoikkia runkoja ja lehviä. Biogradska Gora kansallispuisto 1220 metrin korkeudella, Montenegro.
Acer pseudoplatanus (vuorivaahtera) -valtaista metsää. F. sylvatica (sileä kaarna). Biogradska Gora kansallispuisto, Montenegro, noin 1100 m korkeudella.
Kaksi 56-metristä Picea abiesta (euroopankuusi) oik. (ympärysmitta 671 cm) ja vas. (ympärysmitta 540 cm). F. sylvatica (vaaleat rungot) ja Acer pseudoplatanus (vuorivaahtera, sammaleiset rungot). Nuoret havupuut ovat Abies alba (saksanpihta) lukuunottamatta lähintä, joka on P. abies. Biogradska Gora kansallispuisto, Montenegro, 1270 m korkeudella.
Acer pseudoplatanus (vuorivaahtera) -metsikkö. Keskellä kaksirunkoinen kuollut A. pseudoplatanus, korkeus 40,6 m, ympärysmitta 542 cm (korkeampi runko 360 cm). Pensas sen vas. puolella: Corylus avellana (euroopanpähkinäpensas). F. sylvatica (harmaa sileä runko) ja Abies alba (saksanpihta). Biogradska Gora kansallispuisto.
Taustalla F. sylvatica; vinot puut: Acer pseudoplatanus (vuorivaahtera); vasemmalla Abies alba (saksanpihta). Biogradska Rijeka, korkeus merenpinnasta noin 1100 m. Biogradska Gora kansallispuisto, Montenegro.
Abies alba (saksanpihta), ympärysmitta 514 cm, korkeus 48 m. Sen vas. puolelta näkyy Ulmus glabra (vuorijalava). Monirunkoinen puu takavasemmalla on Acer pseudoplatanus (vuorivaahtera). Muut puut: F. sylvatica. Biogradska Gora kansallispuisto, Montenegro, 1260 m korkeudella.
Alhaalla kausittaisesti tulvivaa Salix alba (valkosalava) -metsää; sen takana Alnus incana (harmaaleppä) - Fraxinus excelsior (lehtosaarni) -metsää; alarinteillä F. sylvatica -valtaista metsää; ylärinteillä Abies alba (saksanpihta) -valtaista metsää; yläoikealla Picea abiesin (euroopankuusi) kapeita latvuksia; vas. reunassa 2 suurta Fraxinus excelsioria (lehtosaarni). Biogradska Gora kansallispuisto, Montenegro.
Lehtipuita Biogradska Gora kansallispuistossa, Montenegro.
F. sylvatica -metsää. Oikealla kivellä Fraxinus excelsior (lehtosaarni, puu) ja Sambucus nigra (mustaselja, pensas). Steneto luonnonpuisto, Bulgaria.
F. sylvatica -metsää. Acer pseudoplatanus (vuorivaahtera) kahden lähimmän puun välissä. Steneto luonnonpuisto, Bulgaria.
Pääasiassa Abies alba (saksanpihta), Picea abies (euroopankuusi) ja F. sylvatica Steneto-rotkon seinämällä. Steneto luonnonpuisto, Bulgaria.
Steneto-rotko. Pääasiassa Abies alba (saksanpihta), Picea abies (euroopankuusi) ja F. sylvatica. Steneto luonnonpuisto, Bulgaria.
Ostrya carpinifolia (euroopanhumalapyökki, vas.) ja Picea abies (euroopankuusi, keskivas.) kivellä Steneto-rotkossa. Muut puut: F. sylvatica. Steneto luonnonpuisto, Bulgaria.
Acer heldreichii (heldreichinvaahtera) F. sylvatica -metsässä. Steneto luonnonpuisto, Bulgaria.
Edessä Picea abies (euroopankuusi) metsänrajalla. Taustalla pääasiassa F. sylvatica, Abies alba (saksanpihta) ja P. abies. Steneto luonnonpuisto, Bulgaria.
Acer pseudoplatanus (vuorivaahtera, kaksi etualan puuta ja oikealla yksi, jossa katkennut oksa); Fraxinus excelsior (lehtosaarni, näkyy hieman isoimman A. pseudoplatanusin vas. puolelta); F. sylvatica (muut puut). Steneto luonnonpuisto, Bulgaria.
Steneto-rotko. Pääasiassa Abies alba (saksanpihta), Picea abies (euroopankuusi) ja F. sylvatica. Alhaalla pitkäoksaisia Pinus nigra (euroopanmustamänty). Steneto luonnonpuisto, Bulgaria.
Steneto-rotko. Ostrya carpinifolia (euroopanhumalapyökki) -lehviä edessä. Pääasiassa Abies alba (saksanpihta), Picea abies (euroopankuusi) ja F. sylvatica taustalla. Steneto luonnonpuisto, Bulgaria.
F. sylvatica -valtaisen metsän latvustoa. Dzhendema luonnonpuisto, Bulgaria.
Yksi tummarunkoinen Acer pseudoplatanus (vuorivaahtera) on selviytynyt F. sylvatica -metsän musertavassa paineessa suotuisan kasvupaikan ansiosta pienen puron varrella. Dzhendema luonnonpuisto, Bulgaria.
F. sylvatica -valtaista metsää. Dzhendema luonnonpuisto, Bulgaria.
F. sylvatica -valtaista metsää. Dzhendema luonnonpuisto, Bulgaria.
Puulajeja Dzhendema luonnonpuistossa Bulgariassa.
Mittelsteighütte, Bayerischer Wald kansallispuisto, Saksa.
Kaksi karkeakaarnaista Abies alba (saksanpihta). F. sylvatica, muut puut. Hans-Watzlik-Hain, Bayerischer Wald kansallispuisto, Saksa.
Picea abies (euroopankuusi) - F. sylvatica -metsää. Höllbachgspreng, Bayerischer Wald kansallispuisto, Saksa.
Suuri Acer pseudoplatanus (vuorivaahtera). Kaksi pienempää A. pseudoplatanus, takavas. F. sylvatica, hoikat puut. Höllbachgspreng, Bayerischer Wald kansallispuisto, Saksa.
Suuria Abies alba (saksanpihta) ja Picea abies (euroopankuusi, suurempi yhteenkasvaneista rungoista) ja nuoria F. sylvatica. Mittelsteighütte, Bayerischer Wald kansallispuisto, Saksa.
Abies alba (saksanpihta, kesk. ja suuret puut taustalla) ja F. sylvatica. Hans-Watzlik-Hain, Bayerischer Wald kansallispuisto, Saksa.
Picea abies (euroopankuusi) -taimia. Taustalla P. abies (paksumpi runko) ja F. sylvatica. Höllbachgspreng, Bayerischer Wald kansallispuisto, Saksa.
Picea abies (euroopankuusi) -metsää. Abies alba (saksanpihta) -taimia. Vasemmalla F. sylvatica -lehviä. Oikealla Acer pseudoplatanus (vuorivaahtera) -lehviä. Höllbachgspreng, Bayerischer Wald kansallispuisto, Saksa.
Picea abies (euroopankuusi) -metsää. P. abies ja Abies alba (saksanpihta) -taimia, jälkimmäisellä sinivihreät havut. Takana keskellä suuri F. sylvatica. Keskivasemmalla Acer pseudoplatanus (vuorivaahtera). Höllbachgspreng, Bayerischer Wald kansallispuisto, Saksa.
Picea abies (euroopankuusi) -metsää. Abies alba (saksanpihta) - ja F. sylvatica -taimia. Höllbachgspreng, Bayerischer Wald kansallispuisto, Saksa.
Picea abies (euroopankuusi, suorat rungot), Abies alba (saksanpihta, suuri puu takana keskellä ja havut oikealla), Acer pseudoplatanus (vuorivaahtera, hoikat rungot ja lehvät etualalla), F. sylvatica (keskioik. ja jyrkänteen alla). Höllbachgspreng, Bayerischer Wald kansallispuisto, Saksa.
F. sylvatica (oik. ja nuoret puut), Acer pseudoplatanus (vuorivaahtera, kesk.), Tilia platyphyllos (isolehtilehmus, takavas.). Fauler Ort luonnonsuojelualue, Saksa.
Tilia platyphyllos (isolehtilehmus, vas.), Acer pseudoplatanus (vuorivaahtera, takakeskioik.), F. sylvatica (iso puu takaoik. ja nuoret puut). Fauler Ort luonnonsuojelualue, Saksa.
F. sylvatica -metsää. Abies alba (saksanpihta) -taimia. Stužica National Nature Reserve, Slovakia.
F. sylvatica - Abies alba (saksanpihta) -metsää. Stužica National Nature Reserve, Slovakia.
F. sylvatica ja Abies alba (saksanpihta). Stužica National Nature Reserve, Slovakia.
F. sylvatica -metsää. Kaatuneet puut: Quercus petraea (talvitammi). Müritz kansallispuisto, Saksa.
F. sylvatica -valtaista metsää. Myös Quercus petraea (talvitammi, uurteinen kaarna). Müritz kansallispuisto, Saksa.